Looking for a particular artist? Ctrl+f and take a look, then click the link to go to their page.
You can also find more under the Vocaloid compilation page.

Coin Yuánchuàng Yīnyuè Gōngzuòshì (Coin原创音乐工作室)
Days Yuètuán (Days乐团)
Féizào Jūn (肥皂菌) — aka — Mínmín de Māomī (珉珉的猫咪)
JUSF Zhōucún (JUSF周存)
Lǐ Yùgāng (李玉剛)
língyuān yousa (泠鸢yousa)
Páigǔ Jiàozhǔ (排骨教主)
QUADIMENSION
Wángcháo (王朝)
Xiǎo Xù PRO (小旭PRO)
Yínlín (银临)

Advertisements