Páigǔ Jiàozhǔ (排骨教主)

Chinese singer.

b299d313ly1fdj8nic9ehj20ku0rsjv2.jpgb299d313jw8fbpar12noaj20hs0hsmxp
Gender : Male
Birthday : 9th of October, 1994

Bilibili Link : https://space.bilibili.com/486183/#!/index
Weibo Link : http://weibo.com/paigujiaozhu?is_all=1
5sing Link : http://5sing.kugou.com/paigu/default.html

List of original songs :

List of song covers :

Gānghǎo Yùjiàn Nǐ (剛好遇見你) —- Bilibili Video Link
Qīngmíng Shàng Hé Tú (清明上河图) —- Bilibili Video Link

Advertisements