空待

作词:伯南
作曲、编曲:王朝
演唱 : 洛天依、王朝

Bilibili video link
http://www.bilibili.com/video/av539600/index_1.html

 

春寒后唯有淡淡余温
相衬蹄后埋香的微尘
剩一句未出口的问
谁得旧时恩

春色如约轻扣故人门
如风轻触吻眉宇间伤痕
最难舍这软红浮生
从未有归程

仿若昨日檐下初逢
十年醉一梦
若来年终于离人瘦损,风雪加身
问年岁,情如薄纱,缘聚敌不过离分
却为何沉沦

谁还在枯坐默默掌灯
点亮这夜静如水的路程
唱彻的歌早已无声
多情累成恨

谁还在勾勒墨色浅深
三千繁华今皆作路下尘
此生做得逸翮孤风
奈何失情真

仿若昨日檐下初逢
十年醉一梦
若来年终于离人瘦损,风雪加身
问年岁,情如薄纱,缘聚敌不过离分
却为何沉沦

空待三月春
终辜负 雁过迹无痕
缘分交织寒彻骨的冷

仿若昨日檐下初逢
十年醉一梦
若来年终于离人瘦损,风雪加身
问年岁,情如薄纱,缘聚敌不过离分
却为何沉沦

仿若昨日檐下初逢
十年梦一生
若来年终于往事封尘,大梦初醒
问年岁,情如薄纱,缘聚敌不过离分
却为何沉沦

却为何沉沦

 

 

Kòng Dāi

Lyrics by : Bànán
Composition and arrangement by : Wángcháo
Vocals by : Luò Tiānyī and Wángcháo

 

chūn hán hòu wéiyǒu dàndàn yú wēn
xiāngchèn tí hòu mái xiāng de wēichén
shèng yíjù wèi chūkǒu de wèn
shuí dé jiùshí ēn

chūnsè rú yuē qīng kòu gùrén mén
rú fēng qīng chù wěn méiyǔ jiān shānghén
zuì nán shě zhè ruǎn hóng fúshēng
cóng wèiyǒu guīchéng

fǎng ruò zuórì yán xià chū féng
shínián zuì yí mèng
ruò láinián zhōngyú lí rén shòu sǔn, fēng xuě jiā shēn
wèn niánsuì, qíng rú báoshā, yuán jù dí búguò lí fēn
què wèihé chénlún

shéi hái zài kū zuò mòmò zhǎngdēng
diǎnliàng zhè yè jìng rú shuǐ de lùchéng
chàng chè de gē zǎoyǐ wúshēng
duōqíng lèi chéng hèn

shuí hái zài gōulè mò sè qiǎnshēn
sānqiān fánhuá jīn jiē zuò lù xià chén
cǐ shēng zuò dé yì hé gū fēng
nàihé shī qíng zhēn

fǎng ruò zuórì yán xià chū féng
shínián zuì yí mèng
ruò láinián zhōngyú lí rén shòu sǔn, fēng xuě jiā shēn
wèn niánsuì, qíng rú báoshā, yuán jù dí búguò lí fēn
què wèihé chénlún

kòng dāi sānyuè chūn
zhōng gūfù yàn guò jì wú hén
yuánfèn jiāozhī hán chègǔ de lěng

fǎng ruò zuórì yán xià chū féng
shínián zuì yí mèng
ruò láinián zhōngyú lí rén shòu sǔn, fēng xuě jiā shēn
wèn niánsuì, qíng rú báoshā, yuán jù dí búguò lí fēn
què wèihé chénlún

fǎng ruò zuórì yán xià chū féng
shínián mèng yìshēng
ruò láinián zhōngyú wǎngshì fēng chén, dà mèng chū xǐng
wèn niánsuì, qíng rú báoshā, yuán jù dí búguò lí fēn
què wèihé chénlún

què wèihé chénlún

Advertisements