Wángcháo (王朝)

Singer/songwriter and vocaloid producer.

%e7%8e%8b%e6%9c%9d-%e9%a0%ad%e5%83%8f
Gender : Male
Birthday : 12th of March, 1990

Official Webspace Link : https://site.douban.com/wangchaomusic/
Official Bilibili Link : http://space.bilibili.com/617269/#!/index
Official Weibo Link : http://weibo.com/vstplugins
Official Sina Blog Link : http://blog.sina.com.cn/beimaonaoguodexiatian

List of original songs :

Cháng Xià (长夏)
Hǎitáng (海棠)
Huātóu Tái (花头台)
Je’taime
Jūn Lín Tiānxià (君临天下)
Kāqiūshā (喀秋莎) – original cover
Kòng Dāi (空待)
Líhuā Yǔ (梨花雨)
Mekura Neko (盲猫)
Mòlì Huākāi (茉莉花开)
Rán (燃)
Zhānghé – Chuàng Xīn (张郃·怆心)
Zǐ Guāng (紫光)
Zǐ Guāng rap version (紫光 rap version)

List of song covers :

Butter-Fly
Gānghǎo Yùjiàn Nǐ (剛好遇見你) —- Bilibili Video Link
Gé Yān Shuǐ (隔烟水)
Huòyuánjiǎ + Lánsè Fēngbào (霍元甲+蓝色风暴)
Nán Shān Nán (南山南)
PPAP
Qiān Qiān (芊芊)
Qiān Sī Xì (牵丝戏) —- Bilibili Video Link
Sānyuè Yǔ (三月雨)

Advertisements